Prof. dr hab. inż. Michał Jerzy Zasada

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Języki obce: angielski, rosyjski

 • Zainteresowania zawodowe: modele wzrostu, dendrometria, biometria

 • Ogólne zainteresowania: krótkofalarstwo, podróże, nowoczesne technologie

 • EDUKACJA, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • Luty 2014 – Profesor nauk leśnych

 • Marzec 2008 – Doktor habilitowany nauk leśnych. Wydział Leśny SGGW w Warszawie („Zastosowanie modeli wzrostu do prognozowania długookresowych zmian zasobów leśnych na podstawie danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu”)

 • Październik 1998 – Doktor nauk leśnych. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Specjalność : dendrometria i nauka o produkcyjności lasu („Model wzrostu dla jodły /Abies alba Mill./”)

 • Czerwiec 1993 – Magister inżynier leśnictwa. Wydział Leśny SGGW w Warszawie („Kształtowanie się struktury drzewostanów sosnowych na stałych powierzchniach doświadczalnych w nadleśnictwie Maskulińskie”)

 • Czerwiec 1988 – Liceum ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, klasa o profilu matematyczno-fizycznym

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, STANOWISKA, FUNKCJE

 • Wrzesień 2020-obecnie – Rektor SGGW w Warszawie (kadencja 2020-2024)

 • Wrzesień 2016-sierpień 2020 – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej SGGW w Warszawie (kadencja 2016-2020)

 • Październik 2019-obecnie – Profesor w Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Dendrometrii i Produkcyjności Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie
 • Październik 2016-wrzesień 2019 – Profesor zwyczajny w Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

 • Grudzień 2012- Profesor wizytujący w Kazachskim Uniwersytecie Agrotechnicznym (wykłady w języku rosyjskim)

 • Październik 2010-wrzesień 2016 – Profesor nadzwyczajny w Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

 • Wrzesień 2012-sierpień 2016 – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (kadencja 2012-2016)

 • Wrzesień 2008-sierpień 2012 – Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (kadencja 2008-2012)

 • Wrzesień 2005-sierpień 2008 – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (kadencja 2005-2008)

 • Sierpień 2004-lipiec 2012 – Adjunct Assistant Professor w D.B. Warnell School of Natural and Forest Resources, University of Georgia, Athens, GA, USA

 • Styczeń 2001-Czerwiec 2004 – Postdoc (research scholar) w D.B. Warnell School of Forest Resources, University of Georgia, Athens, GA, USA. Temat badawczy: “Long-term sustainability analysis of forest resources in Georgia and assessment of potential impacts of riparian zones and other regulatory and business constraints”, finansowany przez TIP3

 • Listopad 1998-wrzesień 2010 – Adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

 • Wrzesień 1995-wrzesień 1997 – Programista w Instytucie Badania Opinii i Rynku “Pentor” w Warszawie

 • Październik 1993-październik 1998 – Asystent w Katedrze Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

 • OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • Autor ponad 100 publikacji, w tym ponad 50 w czasopismach indeksowanych w Web of Science, liczba cytowań >850, indeks Hirsha 13 (WoS) / 16 (Scopus), sumaryczny IF >60.

 • Promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich, Recenzent w 5 przewodach doktorskich (w tym 1 zagranicznym), 3 przewodach habilitacyjnych i 1 postępowaniu na tytuł profesora, Oponent w 1 przewodzie doktorskim w Finlandii.

 • Kierownik, koordynator w SGGW lub główny wykonawca w 2 projektach zagranicznych (7 Program Ramowy, Horyzont 2020), 3 projektach krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, 7 tematach zleconych finansowanych przez Lasy Państwowe, w tym projektach wdrożonych do praktyki, 3 projektach dydaktycznych i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS, udział w ponad 25 projektach finansowanych z różnych źródeł krajowych i zagranicznych.

 • PUBLIKACJE (ostatnie 5 lat)

 • Więcej informacji w Bazie Wiedzy SGGW oraz na profilach: ORCID, Scopus i Google Scholar

 • Aleksandrowicz-Trzcińska M., Bijak Sz., Sikora K., Bronisz K., Zasada M. 2023. Succession of ectomycorrhizal fungi in naturally regenerated silver birch Betula pendula Roth stands on post-agricultural land. Sylwan 167(3): 339–356

 • Milanovič S., Kaczmarowski J., Ciesielski M., Trailovic Z., Mielcarek M., Szczygieł R., Kwiatkowski M., Bałazy R., Zasada M., Milanovič S.D. 2023. Modeling and Mapping of Forest Fire Occurrence in the Lower Silesian Voivodeship of Poland Based on Machine Learning Methods. Forests 14(1): 1-20

 • Ciesielski M., Bałazy R., Borkowski B., Szczęsny W., Zasada M., Kaczmarowski J., Kwiatkowski M., Szczygiel R., Milanovic S. 2022. Contribution of anthropogenic, vegetation, and topographic features to forest fire occurrence in Poland. iForests – Biogeosciences and Forestry 15(4), 307-314. http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor4052-015

 • Milanović S., Kaczmarowski J., Ciesielski M., Trailović Z., Mielcarek M., Szczygieł R., Kwiatkowski M., Bałazy R., Zasada M., Milanović S.D. 2022. Modeling and Mapping of Forest Fire Occurrence in the Lower Silesian Voivodeship of Poland Based on Machine Learning Methods. Forests 14(1), 46. https://www.mdpi.com/1999-4907/14/1/46

 • Gawęda T., Małek S., Błońska E., Jagodziński A., Bijak S., Zasada M. 2021. Macro- and Micronutrient Contents in Soils of a Chronosequence of Naturally Regenerated Birch Stands on Abandoned Agricultural Lands in Central Poland. Forests 12(7), 956. https://www.mdpi.com/1999-4907/12/7/956

 • Cieszewski C.J., Zasada M., Lowe R.C., Liu S. 2021. Estimating Biomass and Carbon Storage by Georgia Forest Types and Species Groups Using the FIA Data Diameters, Basal Areas, Site Indices, and Total Heights. Forests 12, 141. https://doi.org/10.3390/f12020141

 • Bronisz K., Bijak S., Wojtan R., Tomusiak R., Bronisz A., Baran P., Zasada M. 2021. Seemingly Unrelated Mixed-Effects Biomass Models for Black Locust in West Poland. Forests 12, 380. https://doi.org/10.3390/f12030380

 • Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K., Tomusiak R., Wojtan R., Baran P., Czemiel T., Zasada M. 2020. Models to estimate the bark volume for Larix sp. in Poland. [In:] The 1st International Electronic Conference on Forests — Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity session Forest Inventory, Quantitative Methods and Remote Sensing (doi:10.3390/IECF2020-07915)

 • Bronisz K., Zasada M. 2020. Taper models for black locust in west Poland. Silva Fennica vol. 54 no. 4 article id 10351. 18 p. doi:10.14214/sf.1035

  Bronisz K. Zasada M. 2019. Comparison of Fixed-and Mixed-effects Approaches to Taper Modeling for Scots Pine in West Poland. Forests 10(975), doi:10.3390/f10110975

 • Bałazy R., Ciesielski M., Waraksa P., Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T. 2019. Deforestation processes in the Polish Mountains in the context of terrain topography. Forests 10, 1027; doi:10.3390/f10111027

 • Bałazy R., Zasada M., Ciesielski M., Waraksa P., Zawiła-Niedźwiecki T. 2019. Forest dieback processes in the Central European mountains in the context of terrain topography and selected stand attributes. Forest Ecology and Management 435: 106-119.

 • Bronisz K., Gruchała A., Zasada M. 2019. Modelowanie grubości kory wzdłuż pnia za pomocą modeli zbieżystości. Sylwan 163(6): 469-478.

 • Bronisz K. Zasada M. 2019. Comparison of Fixed-and Mixed-effects Approaches to Taper Modeling for Scots Pine in West Poland. Forests 10(975), doi:10.3390/f10110975

 • Hycza T., Ciesielski M., Zasada M., Bałazy R. 2019. Application of Black-Bridge Satellite Imagery for the Spatial Distribution of Salvage Cutting in Stands Damaged by Wind. Croatian Journal of Forest Engineering 40(1): 125-138.

 • Gawęda T., Błońska E., Małek S., Bijak Sz., Zasada M. 2018. Zastosowanie ITGL w ocenie gleb porolnych z naturalnym odnowieniem brzozy. Sylwan 162(5): 396−402.

 • Jagodziński A.M., Zasada M., Bronisz K., Bronisz A., Bijak Sz. 2017. Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites. Forest Ecology and Management 384: 208-220.

 • Zasada M., Bronisz K., Gruchała A., Drozdowski S. 2017. Poland. [In:] Päivinen, R. and Käär, L. (eds). 2017. From Forest Research to Forestry Practice – Approaches in Leveraging Forest Research in Northern and Central European Countries. Tapio Report NR 20.

 • Bronisz K., Strub M., Cieszewski C., Bijak Sz., Bronisz A., Tomusiak R., Wojtan R., Zasada M. 2016. Empirical equations for estimating aboveground biomass of Betula pendula growing on former farmland in central Poland. Silva Fennica 50 (4) article id 1559 doi: 10.14214/sf.1559.

 • Bronisz K., Zasada M. 2016. Uproszczone wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów dla sosny zwyczajnej. Sylwan 160(4): 277-283.

 • WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

 • 2017-2018 – Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego – temat rozwojowy finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (członek Rady Konsorcjum, koordynator na SGGW, wykonawca)

 • 2017-2019 – Knowledge and Technologies for Effective Wood Procurement (TECH4EFFECT). Horizon2020 BBI (wykonawca, koordynator na SGGW) http://www.tech4effect.eu

 • 2015-2018 – Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach (REMBIOFOR). NCBiR, BIOSTRATEG I – Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo (wykonawca, koordynator na SGGW) http://rembiofor.pl

 • 2013-2017 – Ekologiczne i ekonomiczne konsekwencje występowania wybranych obcych drzew leśnych w Polsce. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (kierownik)

 • 2012-2016FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests (FORMIT). 7PR Unii Europejskiej (principal investigator) http://eu-formit.eu

 • INNE WYBRANE AKTYWNOŚCI

 • 2020-obecnie – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

 • 2020-obecnie – Członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

 • 2020-obecnie – Członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk

 • 2020-obecnie – Członek zarządu i wiceprzewodniczący Association for European Life Science Universities (ICA)

 • 2019-obecnie – Członek zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe

 • 2016-2020 Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

 • 2016-obecnie Członek Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

 • 2016-2020 – Członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk

 • 2013-2018 – Audytor finansowy Europejskiego Instytutu Leśnego (European Forest Institute, EFI)

 • 2012-2016 – Członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

 • 2011-2015 – Członek i zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk

 • 2010-2013 – Ekspert w projekcie TEMPUS “Curriculum Invoking Bologna-aligned Education Leading to reform in Environmental Studies CIBELES”, członek komisji akredytacyjnej 3 uniwersytetów w Kirgistanie

 • 2008-2011 – Ekspert w projekcie FSS “Polish Education Dynamical Development Assistance” Pol-EDDA (przy współpracy z Uniwersytem Jagiellońskim oraz University of Iceland)

 • 2009-2011 – Ekspert w projekcie TEMPUS “Central Asian Network for Quality Assurance and Accreditation CANQA”

 • 2009-2011 – Członek Naukowego Zespołu Doradczego przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

 • Recenzent akrtykułów w czasopismach: Forest Science, Journal of Forestry, Forest Ecology and Management, Annals of Forest Science, Canadian Journal of Forest Research, Sylwan, Biometrical Letters, Folia Forestalia Polonica, Annals of Geomatics, Remote Sensing of Environment, Mathematical Biosciences i in.

 • Członek rady programowej czasopism Folia Forestalia Polonica, Open Forest Science Journal (2008-2012), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (2008-2012, 2018-2021), członek komitetu redakcyjnego Austrian Journal of Forest Science (2018-)

 • Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Polskiego Związku Krótkofalowców

 • WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2023 – Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

 • 2018 – Srebrny Krzyż Zasługi

 • 2015 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 • Nagrody JM Rektora SGGW: 2 za działalność naukową, 1 za działalność dydaktyczną, 11 za działalność organizacyjną